Vatandaşlık Testı soru-cevapları
26 Temmuz 2008

SORU: 261-280

Vatandaşlık Testı soru-cevapları
Soru 261: Ein Mann möchte mit 30 Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen. Wo kann er das tun? An... (Almanya'da bir kişi liseyi dışarıdan bitirmek istiyor. Bunu nerede yapabilir?)
a- einer Hochschule (Yüksek okulda)
b- einem Abendgymnesium (Akşam lisesinde)
c- einer Hauptschule (Ortaokulda)
d- einerPrivatuniversitaet (Özel bir üniversitede)

Soru 262: Was bedeutet in Deutschland das Gleichbehandlungsgesetz? (Almanya'da eşitlik yasası ne anlama gelir?)
a- Niemand darf z.B. wegen einer Behinderung benachteiligt werden.(Hiç kimse engelli olduğu için mağdur edilemez)
b- Man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen.(Biri hakkında kişisel nedenler varsa, mağdur bırakılabilir)
c- Niemand darf gegen Personen klagen, wenn sie benachteiligt wurden.(Mağdur durumda olanlara dava açılamaz)
d- Es ist für alle Gesetz, benachteiligten Gruppen jaehrlich Geld zu spenden.(Mağdurlara her yıl belirli para yardımı yasaldır)

Soru 263: In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet: Jugendliche, die aelter sind als 14 Jahren und gegen Strafgesetze verstossen...(Almanya'da 14 yaşından sonra gençler ceza ehliyetine sahiptir. Bu, 14 yaşından büyük gençlerin suç işlemesi durumunda ne anlama gelir?)
a- werden bestraft.(Cezalandırılabilir)
b- werden wie Erwachsene behandelt. (Yetişkinler gibi muamele görür)
c- teilen die Strafe mit ihren Eltern.(Cezayı aileleriyle paylaşır)
d- werden nicht bestraft.(Ceza almazlar)

Soru 264: Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken?(Almanya'da hangi festivalde renkli kostüm ve maskeler giyilir?)
a- an Rosenmontag (Pembe pazartesi)
b- am Maifeiertag (1 Mayıs'da)
c- beim Oktoberfest (Ekim festivali)
d- an Pfingsten (Paskalyadan 50 gün sonra kutlanan dini bayram)

Soru 265: Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte? (Almanya'da evlenmek isteyen bir çift bunun için ilk olarak nereye gitmelidir?)
a- zum Einwohnermeldeamt(Nüfus dairesi)
b- zum Ordnungsamt(Zabıta)
c- zur Agentur für Arbeit(İş Ajansı)
d- zum Standesamt(Evlendirme dairesi)

Soru 266: Was ist seit 2007 in vielen deutschen Restaurants gesetzlich verboten?(2007 yılı itibariyle aşağıdakilerden hangisi Almanya'da pek çok lokantada yasaklanmıştır?)
a- Telefonieren (Telefonla konuşmak)
b- Rauchen (Sigara içmek)
c- Alkohol trinken (Alkol tüketmek)
d- lautes Reden (Yüksek sesle okumak)

Soru 267: Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefaellt. Was können die Eltern tun?(22 yaşında genç bir kadın, Almanya'da, erkek arkadaşıyla beraber yaşamaktadır. Genç kızın ailesi ise kızlarının beraber yaşadığı adamı beğenmedikleri için bu ilişkiyi onaylamamaktadır. Aile bu konuda ne yapabilir?)
a- Sie müssen die Entscheidung der volljaehrigen Tochter respektieren. (Reşit olan kızlarının kararına saygı duymaları gerekir)
b- Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen. (Kızlarını baba ocağına geri alma hakları vardır)
c- Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen. (Kızlarını polise şikayet edebilirler)
d- Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter. (Kızları için yeni bir erkek arkadaş bulmaya çalışabilirler)

Soru 268: Ab welchem Alter darf man in Deutschland mit einem Führerschein allein Auto fahren? (Almanya'da kaç yaşından itibaren bir kişi ehliyeti ile tek başına araba kullanılabilir?)
a- ab 15 (15)
b- ab 18 (18)
c- ab 21 (21)
d- ab 24 (24)

Soru: 269: Alexander ist 4 Jahre alt. Seine Eltern gehen arbeiten. Wo kann Alexander betreut werden? (4 yaşındaki Alexander'in ebeveynleri işe gittikleri zaman onu bırakabilecekleri neresi var?)
a- in der Grundschule (İlkokul)
b- im Kindergarten (Yuva)
c- im Gymnasium (Lise)
d- in der Hauptschule (Ortaokul)

Soru 270: Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung... (Almanya'da bulunan halk eğitim okullarında ne öğretilir?)
a- für den Religionsunterricht. (Din eğitimi)
b- nur für Jugendliche. (Yalnız gençlere yönelik eğitim)
c- zur Weiterbildung. (genel eğitim)
d- nur für Rentner und Rentnerinnen. (Yalnız emeklilere yönelik eğitim)

Soru 271: Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten? (Almanya'da Noel kutlamalarında ,geleneksel olarak, aşağıdakilerden hangisi yapılır?)
a- bunte Eier verstecken (Renkli yumurta gizlemek)
b- einen Tannenbaum schmücken (Çam ağacı süslemek)
c- sich mit Masken und Kostümen verkleiden (Maske ve kostüm giymek)
d- Kürbisse vor die Tür stellen (Kapının önüne bir balkabağı yerleştirmek)

Soru 272: Welche Lebensform ist in Deutschland nicht erlaubt? (Aşağıdaki yaşam stillerinden hangisi Almanya'da yasaktır?)
a- Mann und Frau sind geschieden und leben mit neuen Partnern zusammen. (Kadın ve erkeğin biribirlerinden boşandıktan sonra başkaları ile yaşamaya başlaması)
b- Zwei Frauen leben zusammen. (İki kadının beraber yaşaması)
c- Ein alleinerziehender Vater lebt mit seinen zwei Kindern zusammen. (Çocuklarını yalnız yetiştiren bir babanın iki çocuğuyla beraber yaşaması)
d- Ein Mann ist mit zwei Frauen zur selben Zeit verheiratet. (Bir erkeğin iki kadınla birden evli olması)

Soru 273: Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland... (Çocuk yetiştirme konusunda problem yaşayanlar Almanya'da nereden yardım alabilirler?)
a- zum Arzt/zur Aerztin. (Doktordan)
b- zum Gesundheitsamt. (Sağlık dairesinden)
c- zum Einwohnermeldeamt. (Nüfus dairesinden)
d- zum Jugendamt. (Gençlik dairesi)

Soru 274: Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet? (Almanya'da, başkasına gönderilmiş bir mektubu açtınız. Neye dikkat etmemiş olursunuz?)
a- das Schweigerecht(susma hakkı)
b- das Briefgeheimnis (mektupların gizliliği)
c- die Schweigepflicht(susma zorunluluğu)
d- die Meinungsfreiheit(düşünce özgürlüğü)

Soru 275: Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung? (Almanya'da boşanabilmek için ne yapmak gerekir?)
a- die Einwilligung der Eltern (Ebeveynlerin izni)
b- ein Attest eines Arztes/einer Aerztin (Doktor raporu)
c- die Einwilligung der Kinder (Çocukların onayı)
d- die Unterstützung eines Anwalts/einer Anwaeltin (Avukat tarafından temsil edilmek)

Soru 276: Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner/Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden?(Almanya'da bir devlet kurumu çalışanı size uygunsuz bir şekilde davranırsa ne yapabilirsiniz?)
a- Ich kann nichts tun.(Hiçbir şey)
b- Ich muss mir diese Behandlung gefallen lassen.(Görmezden gelmeye çalışabilirsiniz)
c- Ich drohe der Person.(Uygunsuz davranışta bulunun kişiyi tehdit edebilirsiniz)
d- Ich kann mich bei dem Behördenleiter/der Behördenleiterin beschweren.(Yetkili bir kişiye şikayette bulunabilirsiniz)

Soru 277: Eine Frau, die ein zweijaehriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie...(Almanya'da, iki yaşında bir çocuğun annesi başvurduğu işe kabul edilmezse bu ne tür bir ayrımcılığın örneği olabilir? İşie neden alınmamış olur?)
a- kein Englisch spricht. (İngilizce olmadığı için)
b- zu hohe Gehaltsvorstellungen hat. (Yüksek maaş istediği için)
c- keine Erfahrungen im diesem Beruf hat. (Deneyimsiz olduğu için)
d- Mutter ist.(Anne olduğu için)

Soru 278: Ein Mann im Rollstuhl hat sich um eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er... (Almanya'da, tekerlekli sandalyeye mahkum bir adam başvurduğu bir işe kabul edilmediğinde bu ne tür bir ayrımcılığın örneği sayılabilir? Neden işe kabul edilmemiştir?)
a- im Rollstuhl sitzt.(Tekerlekli sandalyede olduğu için)
b- keine Erfahrung hat.(Deneyimsiz olduğu için)
c- zu hohe Gehaltsvorstellungen hat.(Yüksek maaş istediği için)
d- kein Englisch spricht.(İngilizcesi olmadığı için)

Soru 279: In den meisten Mietshaeusern in Deutschland gibt es eine "Hausordnung". Was steht in einer solchen Hausordnung? Sie nennt...(Almanya'daki pek çok kiralık dairelerin yer aldığı apartmanlarda 'ev kuralları' bulunur. Bunlar nedir?)    
a- Regeln für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.(Toplu taşıma araçlarını kullanma kuralları)
b- alle Mieter und Mieterinnen im Haus.(Kiracıların isimleri)
c- Regeln, an die sich alle Bewohner und Bewohnerinnen halten müssen.(Evi kiralamış olan insanların uyması gereken temel kurallar)
d- die Adresse des naechsten Ordnungsamtes.(En yakındaki polis karakolunun adresi)

Soru 280: Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie...(Almanya'da, yanlış bir vergi ihbarnamesine karşı ne yapabilirsiniz?)
a- nichts machen.(Hiçbir şey)
b- den Bescheid wegwerfen.(Çöpe atabilirsiniz)
c- Einspruch einlegen.(İtirazda bulunabilirsiniz)
d- warten, bis ein anderer Bescheid kommt.(Yeni bir tane gelmesini bekleyebilirsiniz)

Cevaplar:261b,262a,263a,264a,265d,266b,267a,268b,269b,270c,271b,272d,273d,274b,275d,276d,277d,278a,279c, 280c


Kaynak: hurriyet.de
Dikkat: Sitede yer alan haberlerin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır!