Vatandaşlık Testi soru-cevapları
20 Temmuz 2008

SORU: 151-170

Vatandaşlık Testi soru-cevapları
Soru 151: Der Zweite Weltkrieg dauerte von...(İkinci Dünya Savaşı hangi tarihler arasında yapıldı)

a- 1914 bis 1918. (1914-1918)

b- 1933 bis 1945. (1933-1945)

c- 1939 bis 1945. (1939-1945)

d- 1939 bis 1949. (1939-1949)

Soru 152: Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht?(Adolf Hitler liderliğindeki Nasyonalsosyalistler hangi dönemde iktidardaydılar?)

a- 1918 bis 1923 (1918'den 1923'e kadar)

b- 1932 bis 1950 (1932'den 1950'ye kadar)

c- 1933 bis 1945 (1933'ten 1945'e kadar)

d- 1945 bis 1989 (1945'ten 1989'a kadar)

Soru 153: Was war am 8.Mai 1945? (8 Mayıs 1945'te ne oldu?)

a- Tod Adolf Hitlers (Adolf Hitler öldü)

b- Beginn des Berliner Mauerbaus (Berlin Duvarı inşası başladı)

c- Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler (Konrad Adanauer Başbakan olarak seçildi)

d- Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa (Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sona erdi)

Soru 154: Wann war der Zweite Weltrkieg zu Ende? (İkinci Dünya Savaşı ne zaman bitti?)

a- 1933

b- 1945

c- 1949

d- 1961

Soru 155: Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht?(Nasyonalsosyalistler ne zaman iktidardaydılar?)

a- 1888 bis 1918 (1888 ile 1918 arası)

b- 1921 bis 1934 (1921 ile 1934 arası)

c- 1933 bis 1945 (1933 ile 1945 arası)

d- 1949 bis 1963 (1949 ile 1963 arası)

Soru 156: In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler? (Hitler ne zaman İmpatorluk başbakanı oldu?)

a- 1923

b- 1927

c- 1933

d- 1936

Soru 157: Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland...(Adolf Hitler liderliğindeki Nasyonalsosyalistler, Almanya'da 1933 yılında neyi kurdu?)

a- eine Diktatur. (Diktatörlük)

b- einen demokratischen Staat. (Demokratik bir devlet)

c- eine Monarchie. (Monarşi)

d- ein Fürstentum. (Prenslik)

Soru 158: Das 'Dritte Reich' war eine...(Nazi Almanyası bir..)

a- Diktatur. (diktatörlüktü)

b- Demokratie.(demokrasiydi)

c- Monarchie.(monarşiydi)

d- Räterepublik (konsey cumhuriyetiydi)

Soru 159: Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus? (Almanya'da Nasyonalsosyalizm döneminde ne yoktu?)

a- freie Wahlen (özgür seçimler)

b- Pressezensur (basın sansürü)

c- willkürliche Verhaftungen (tutuklamalar)

d- Verfolgung von Juden (yahudilerin kovuşturulması)

Soru 160: Welcher Krieg daurte von 1939 bis 1945? (Hangi savaşa 1939'den 1945'e kadar sürdü?)

a- der Erste Weltkrieg (Birinci Dünya Savaşı)

b- der Zweite Weltkrieg (İkinci Dünya Savaşı)

c- der Vietnamkrieg (Vietnam Savaşı)

d- der Golfkrieg (Körfez Savaşı)

Soru 161: Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik...(Hangisi NS-Devletinin özelliğidir?)

a- des staatlichen Rassismus (Devlet ırkçılığı)

b- der Meinungsfreiheit (Düşünce özgürlüğü)

c- der allgemeinen Religionsfreiheit (Herkese din özgürlüğü)

d- der Entwikcklung der Demokratie (Demokrasinin gelişmesi)

Soru 162: Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurde bekannt durch...( Claus Graf Schenk von Stauffenberg neyle tanınır?)

a- eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1936.(1936 olimpiyatlarındaki Altın madalyasıyla)

b- den Bau des Reichtagsgebäudes.(Reichstag binasının inşasıyla)

c- den Aufbau der Wehrmacht. (Alman ordu'sunu kurulmasıyla)

d- das Attentat auf Hitler am 20.Juli 1944. (20 Temmuz 1944'de Hitler'e suikast girişimiyle)

Soru 163: In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland? (Nasyonalsosyalistler hangi senede Yahudi işyerlerini ve sinagoglarını yıktı?)

a- 1925

b- 1930

c- 1938

d- 1945

Soru 164: Was passierte am 9.November 1938 in Deutschland? (Almanya'da 9 Kasım 1938'de ne oldu?)

a- Mit dem Angriff auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. (Polonya'ya saldırıyla İkinci Dünya Savaşı başladı)

b- Die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl und lösen den Reichstag auf.(Nasyonalsosyalistler seçimleri kaybedip ve Meclisi fesh etti)

c- Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört. (Yahudilere ait işyerleri ve sinagoglar, Nasyonalsosyalistler ve yandaşları tarafından saldırıya uğradı)

d- Hitler wird Reichspräsident und lässt alle Parteien verbieten. (Hitler İmparatorluğun başkanı seçildi ve tüm partileri yasakladı)

Soru 165: Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? (Almanya'nın ilk başbakanının adı nedir?)

a- Konrad Adenauer

b- Kurt Georg Kiesinger

c- Helmut Schmidt

d- Willy Brandt

Soru 166: Wie hieß bis zum Jahre 2002 die Währung in der Bundesrepublik Deutschland? (Almanya'da 2002 yılına kadarki geçerli para birimi neydi?)

a- Deutsche Mark (Alman Mark'ı)

b- Reichsmark (İmparatorluk Mark'ı)

c- Deutsches Geld (Alman Parası)

d- Reichsgeld (İmparatorluk Parası)

Soru 167: Welche Länder wurden nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland als 'Alliierte Besatzungsmächte' bezeichnet? (İkinci Dünya Savaşı sonrası hangi ülkeler Almanya'da 'İşgalci İttifak güçleri' oldu?)

a- Sowjetunion, Großbritannien, Polen, Schweden (Sovyetler Birliği, Büyük Britanya, Polonya, İsveç)

b- Frankreich, Sowjetunion, Italien, Japan (Fransa, Sovyetler Birliği, İtalya, Japonya)

c- USA, Sowjetunion, Spanien, Japan (ABD, Sovyetler Birliği, İspanya, Japonya)

d- USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich (ABD, Sovyetler Birliği, Büyük Britanya, Fransa)

Soru 168: Welches Land war keine 'Alliierte Besatzungsmacht' in Deutschland? (Hangi ülke Almanya'da 'İşgalci İttifak Gücü' değildi?)

a- USA (ABD)

b- Sowjetunion (Sovyetler Birliği)

c- Frankreich (Fransa)

d- Japan (Japonya)

Soru 169: Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? (Federal Almanya Cumhuriyeti hangi tarihte kuruldu?

a- 1939

b- 1945

c- 1949

d- 1951

Soru 170: Seit wann gibt es das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Seit... (Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Anayasası ne zamandan beri var?)

a- 1919

b- 1933

c- 1949

d- 1989

CEVAPLAR: 151c, 152c, 153d, 154b, 155c, 156c, 157a, 158a, 159a, 160b, 161a, 162d, 163c, 164c, 165a, 166a, 167d, 168d, 169c, 170cKaynak: hurriyet.de
Dikkat: Sitede yer alan haberlerin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır!