İlanlar E-Book
Ana sayfa Telefon Hattı Reklam Filmleri Toplantı Haberleri Danışma Merkezleri DE

16 Ocak 2009 -
"AILE İÇİ ŞİDDETE SON!" KAMPANYASI

Hürriyet Gazetesi'nin bir sosyal sorumluluk projesi

Dünya çapında her dört kadından ve her altı erkekten biri aile içi şiddet kurbanı oluyor. Resmi kayıtlara geçmeyen şiddet mağduru sayısının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Ancak şiddet çoğu zaman açığa çıkmıyor. Toplumda kadın ve erkek rolleriyle ilgili olarak benimsenen geleneksel değerler; kadının ekonomik ve sosyal destekten yoksun oluşu ve şiddetin yarattığı psikolojik etkiler, evdeki şiddetin gizli kalmasına, "aile meselesi" olarak görülmesine ve hatta doğal bir olaymış gibi kabul edilmesine sebep oluyor.

Bu nedenle Hürriyet Gazetesi, Türk-Alman Sağlık Vakfı'nın desteğiyle, "Aile İçi Şiddete Son!" isimli bir kampanyayı hayata geçirdi.

Hürriyet, aile içi şiddetin, hiçbir sebeple hoş görülemeyeceğine, olağan kabul edilemeyeceğine; ve şiddetin çok uzun yıllar tüm aile bireylerinin ödediği çok ödemli bir toplumsal sorun olduğuna inanıyor. Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası, evdeki şiddetin, başta şiddete çoğunlukla maruz kalan kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm aile fertleri üzerindeki yıkıcı ve kalıcı etkilerini ortaya koymayı ve şiddetin hakim olmadığı aileler oluşmasına katkıda bulunmayı, aile içi şiddet ve sonuçları konusunda bilgilendirmeyi ve duyarlılığı arttırmayı amaçlıyor. Almanya'da yürüttüğümüz kampanya ilk olarak Türkiye'de start aldı. Aynı adı taşıyan kampanya, 18 Ekim 2004 tarihinde İstanbul'da yapılan bir törenle kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye'deki kampanya çalışmalarına ilişkin olumlu geri dönüşümler ve toplumsal gereksinimler, bizi Almanya'da benzer bir kampanya yürütmek için cesaret verdi. Almanya'da Mayıs 2005 tarihinde start verdiğimiz kampanyanın hamiliğini Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer üstlendi.


Kampanyanın beş ayağı

Çok sayıda uzmanla yaptığımız görüşme ve istişarelerden sonra, Almanya'daki kampanyamızın beş ayak üzerine kurulmasına karar verdik.

- Bilgilendirme amaçlı toplantılar
- Kampanya gönüllüleri
- İnteraktif seminerler
- Kamuoyunun duyarlığını artırıcı çalışmalar
- Şiddet mağdurları için telefon yardım hattı

Bilgilendirme amaçlı toplantılar

Bu toplantıların amacı, ilk etapta, hem dikkatleri "Aile İçi Şiddete Son!" kampanyasına hem de aile içinde yaşanan şiddet olaylarına çekmek.

22 Mayıs 2005 tarihinde Frankfurt'taki tarihi Römer Belediye binasında düzenlenen ve hamiliğini Hessen Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Silke Lautenschläger'in üstlendiği toplantıyla, kampanyamıza start verdik.
Ertesi gün, yani 23 Mayıs 2005 tarihinde Hürriyet Telefon Yardım Hattı hizmete girdi. İkinci bilgilendirme toplantısı, 12 Haziran 2005 tarihinde, Bavyera Eyaleti Sosyal İşler Bakanı Christa Stewens'in himayesi altında Münih'teki eski belediye binasında gerçekleştirildi. 4 Eylül 2005 tarihinde de, Hamburg 2. Belediye Başkanı Birgit Schnieber-Jastram'ın himayesi altında Hamburg Sanayi ve Ticaret Odası salonunda gerçekleştirdiğimiz üçüncü toplantıyı, Köln'de 19 Kasım 2005 tarihinde Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Nesiller, Aile, Kadın ve Uyumdan sorumlu Bakanı Armin Laschet'in himayesi altında yapılan toplantı izledi. 31 Mart 2006 tarihinde de Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AP'de temsil edilen dört fraksiyonun önderliğinde kampanyamıza ilişkin tanıtım toplantısı düzenledik. Berlin Eyaletler Meclisi'ndeki altıncı toplantı ise, kampanyanın genel hamiliğini üstlenen Federal Hükümetin Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer'in himayesinde yapıldı.

Gönüllü elçilerimiz

Aile içi şiddet konusunda hem daha geniş kesimlerde duyarlılığı arttırmak hem de şiddet mağdurlarına birebir ulaşmak ve yardımda bulunmak için, kampanyanın gönüllü elçilerinden oluşan bir ekip kurduk. Sosyal bilimler dalında yüksek öğrenim gören kampanya elçileri, Hürriyet Gazetesi'nin bünyesinde düzenlenen "aile içi şiddet odaklı" eğitim aldıktan sonra kendi bölgelerinde tanıtım amaçlı çalışmalarda görev aldılar.


İnteraktif bilgilendirme toplantıları

Aile içi şiddet konusunda mağdur olanlara veya bu konu hakkında sadece bilgi almak isteyenlere ulaşmak için, düzenli aralıklarla interaktif bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşları, okullar ve polisle işbirliği yaparak Almanya genelinde düzenlediğimiz seminerlere ilgi duyan tüm kurum, kuruluş ve derneklere ücretsiz olarak bu konuda hizmet veriyoruz. Söz konusu seminerlerde, kampanya için hazırlanan kitapçıklar ve broşürler de ücretsiz dağıtılmaktadır.

Seminerlerde işlenen konular şunlar:

- Şiddet nedir?
- Şiddetin türleri
- Şiddetin çocuk ve yetişkinlerde bıraktığı etkiler
- Hangi önlemler nasıl alınmalı
- Alman Şiddetten Korunma Yasası
- Almanya'daki yardım kuruluşları
- Çocuklara karşı şiddet ve Gençlik Daireleri'nin görev ve yetkileri

Eğitim seminerleri

Almanya'daki Türk öğretmenlere ve din görevlilerine yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu eğitim çalışmasının amacı, eşik bekçisi olarak nitelendirdiğimiz öğretmen ve din görevlileri aracılığıyla, aile içi şiddet konusunda elde edilen bilgi ve tecrübelerin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak.

Şirket içi eğitim çalışmaları

Aile içi şiddet konulu bilgilendirme amaçlı seminerlerimizi daha geniş kesimlere sunmak amacıyla, özellikle Türk çalışan sayısının yüksek olduğu şirketlerde, bu hizmeti vermeyi teklif ediyoruz. "Evde mutlu olan, işyerinde daha verimli olur" sloganıyla başlattığımız bu çalışmanın ilkini, Almanya'nın en büyük, Avrupa'nın da önde gelen havaalanlarından olan Frankfurt am Main Havaalanı'ndaki yer hizmetlerini sunan Fraport şirketinde çalışanlara yönelik gerçekleştirdik. Bu yılın başından itibaren yaz ayına kadar geçen süreçte, ikisi Türkçe, ikisi Almanca olmak üzere toplam dört bilgilendirme semineri düzenledik. Amacımız, bu çalışmaları benzer özelliklere sahip farklı şirketlerde de gerçekleştirmek.

Toplumsal duyarlılığı artırıcı çalışmalar

Hürriyet Gazetesi'nde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanlar ve haberlerin yanı sıra, Euro D televizyon kanalında ekrana gelen kampanya odaklı reklamlar ve bastırılan afiş,broşür ve kitapçıklarla, aile içi şiddet konusundaki toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyoruz. Kampanya süresince şimdiye kadar yaklaşık 3 bin adet kitapçık, 16 bin broşür ve yaklaşık 5 bin adet Telefon Hotline kartviziti dağıtıldı.

Üç yılı aşkın süredir Almanya genelinde yürütülen kampanya kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantıları, interaktif seminerler, yayınlar, gönüllü kampanya elçileri ve telefon yardım hattı aracılığıyla 20 bin kişiye doğrudan, gazetede çıkan haberler, televizyonda yayınlanan reklam filmleri ve internet sayfası üzerinden de dolaylı olarak 1,1 milyon kişiye ulaşıldı.

Telefon Yardım Hattı

Almanya'da Aile İçi Şiddete Son! Kampanyamıza start verdiğimiz 23 Mayıs 2005 tarihinde şiddet mağdurlarına yardım amacıyla "Telefon Yardım Hattı" kuruldu. Kampanyamızın en önemli hizmetlerinden olan Telefon Yardım Hattı'nda, Türkçe ve Almanca bilen uzman bir ekip görev yapıyor. İlk etapta haftada haftanın üç gününde toplam 11 saat hizmet veren Telefon Yardım Hattı'nın danışma saatleri, 1 Kasım 2007 tarihinden itibaren haftada dört gününde 16 saate çıkarıldı.

Hürriyet Yardım Hattı, hem şiddet mağdurları hem şiddete başvuranlar ile Almanya genelindeki yardım ve danışma merkezleri arasında bir köprü görevi üstlendi. Telefon Telefon Hattı'nda görev yapan uzmanlarımız, her yaş grubundan mağdur için birebir yardım hizmeti sunuyorlar. Almancası yetersiz olan mağdurlar için devreye giren görevlilerimiz, danışma merkezleri ile bağlantıya geçip yardım ediyorlar. Polis, psikologlar, aile danışma merkezleri, gençlik daireleri gibi birçok kamu, kurum ve kuruluş ile yapılan işbirliği sayesinde, hattımıza başvuran sayıda kişi, içinde bulunduğu mağduriyetten kurtarılabildi.

Uluslararası yardımlaşma ağları

Hürriyet Gazetesi'nin Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası çerçevesinde 2005, 2006 ve 2007 yıllarında İstanbul'da üç uluslararası sempozyum düzenlendi. 2005 yılında 16, 2006'da 11 ve 2007'de 6 ülkeden hükümet ve sivil toplum kuruluş temsilcisinin katıldığı sempozyumlarda uluslararası yardımlaşma ağı kurulurken, aile içi şiddet konusunda çok sayıda atölye çalışması yapıldı.

Destek verdiğimiz kampanyalar

Hürriyet Gazetesi, "Aile İçi Şiddete Son!" kampanyası çerçevesinde Federal Almanya İçişleri Bakanları Konferansı tarafından hayata geçirilen "Şiddete Karşı El Ele- Çocuklarımızın geleceği için" adlı kampanyaya medya desteği veriyor. Verilen destek kapsamında Euro D'de reklam filmlerinin yanı sıra, gazetede de kampanya ilanları yayınlanıyor. Hürriyet Gazetesi ayrıca, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Nesiller, Aile, Kadınlar ve Göç Bakanlığı'nın yürüttüğü "Kadının özgürlü, erkeğin namusu" adlı kampanyayı destekliyor.

Türkiye'deki kampanya

Hürriyet Gazetesi'nin 2004 yılından bu yana Türkiye'de yürüttüğü "Aile İçi Şiddete Son!" kampanyası, Ekim 2006'da Birleşmiş Milletler'in "Halkla İlişkiler" dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Kampanya için çekilen "Küçük kıza" konulu reklam filmi de, "effie" reklam ajansının "Sosyal Sorumluluk" dalında ikincilik ödülünü kazandı.

Almanya'daki kampanya

Hürriyet, Almanya'da yürüttüğü kampanya için de üç ödül kazandı. Kampanyamız, 20 Kasım 2007 tarihinde Başkent Berlin İnisiyatifi tarafından "Uyum ve Hoşgörü Özel Ödülü" nü almaya hak kazandı. Frankfurt'taki Türk-Alman Kulübü tarafından 24 Kasım 2007 tarihinde "Uyum ve Hoşgörü" ödülü kazanan kampanyamız, 12 Aralık 2007 tarihinde Düsseldorf'ta düzenlenen törenle, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Nesiller, Aile, Kadınlar ve Uyum Bakanlığı'nın şirketler arasında düzenlediği "ENTERPreis" yarışmasında, ikincilik ödülü aldı.

Dikkat: Sitede yer alan haberlerin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır!